1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

     คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตล้านนา

คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต

 
พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ., ดร.
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา
ประธานกรรมการบริหาร
 

 

 

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ., ดร.   พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย, ดร.   พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
รก. ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
  ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการบริหาร   กรรมการบริหาร   กรรมการบริหาร
         

 

 

 

 

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ   พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ดร.   ผศ.ดร.โผน  นามณี
ผู้ช่วยอธิการบดี   หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา   อาจารย์ประจำ
กรรมการบริหาร   กรรมการบริหาร   กรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

       
    รศ.เขียน วันทนียตระกูล    
    รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
    เลขานุการกรรมการบริหาร    
         
         
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : asksak@hotmail.com