1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

 
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่


กำหนดการณ์กู้ยืมเงินกองทุนเงิน (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับ ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
1. นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืม
    ที่ยืนยันการขอกู้ยืมเงินจาก  
    ระบบ e-Studentloan พร้อม
    ปริ้นต์ 1 ชุด
1 เม.ษ - 30 มิ.ย 57

www.studentloan.or.th
e-Studentloan
และปริ้นต์ 1 ชุด

2. รับบัตรคิวส่งเอกสารเงินกู้ 16-19 มิ.ย.57 ที่อาคารMBU 2
3. จัดทำแบบคำขอกู้ยืมฯ
    (กยศ.101-กยศ.103)
     ส่งเอกสารให้ครบ
    (ดาวโหลดจากเว็บกองทุน
     มมร วข ล้านนา)
23-27 มิ.ย. 57 ที่อาคาร MBU 2

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอน จะถือว่าไม่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ

2. ขั้นตอนการบันทึกกรอบวงเงินติดตามประกาศอย่าใกล้ชิด

3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นักศึกษากรุณาติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดที่

เว็บไซด์    http://www.lanna.mbu.ac.th/loans หรือ   

              http://www.facebook.com/mbu.lanna

 รู้ข่าวสารงานกองทุนรวดเร็ว เพิ่มเพื่อนมาได้ที่ กองทุน กยศ มมร ล้านนาค่ะ
 

|คลิก Download แบบคำข้อกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2557

(นักศึกษาผู้ขอกู้ รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) คลิกดู
ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัส/ยืนยันแบบ


คลิกดูการเข้าใช้งาน Web Site กองทุน กยศ. (E-Studentloan)

การเข้า Web Sites กองทุน กยศ. ต้องเข้าที่ Internet Explorer เท่านั้น
 


  ข่าวงานกองทุน กยศ.

  เปลี่ยนแปลงกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายใหม่-รายเก่าย้ายสถานศึกษา
 
 แบบคำข้อกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2
557

  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายใหม่-รายเก่าย้ายสถารศึกษา
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี (ปี 2-5 )
  ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้อง
 
ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
  คู่มือสำหรับนักศึกษา/แบบฟอร์ม
   คู่มือการใช้ระบบงาน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
   แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้
 
 
   วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ และตัวอย่างเอกสาร
  แนวปฏิบัติการทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำสัญญา กยศ.
  ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้อง

  ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัส/ยืนยันแบบ

  ตัวอย่างการ Reset รหัส ในกรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ่านขอกู้ยืม กยศ.
  ขั้นตอนการบันทึกจำนวนค่าเล่าเรียน
  ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
 
   Link เกี่ยวกับงานกองทุน กยศ.
  เว็บไซด์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ
  ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย
  การขอรหัสผ่านใหม่
  การลืมรหัสผ่าน
  การเข้าสู่ระบบผ่าน Internet
 
 
 
 
 
 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มมร วิทยาเขตล้านนา อาคาร MBU 2
โทร. 0-5327-3776
mbu_lanna@hotmail.com
http://www.lanna.mbu.ac.th/loans/

http://www.facebook.com/mbu.lanna/

 


กลับขึ้นด้านบน

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com